Eesti / Estonian Ministry: no date

Elohim ( Estonian ) - Jehovah ( Estonian ) - Jesus ( Jeesus ) Christ ( Kristus ) on God ( Jumal ).

Useful Resources

Hebrew O.T., Greek N.T.   English King James Bible.
Finnish Bible, Russian Bible, Swedish Bible,
Russia Key.

Piibli / Bible
"...Piibli Ramat, se on keik Wanna ja Ue Seädusse Pühha Kirri. (Nüjorki liñnas : Amerika-maa Piibli-kogudus, 1887)"
http://catalog.hathitrust.org/Record/008416669   [Info only: ABS.]

"Piibli Raamat, see on koik, Wana ja Aue Seadusepüha kiri. (St. Peeterburis, Briti ja Wäljamaa piibliseltsi kuluga, 1919)"
http://catalog.hathitrust.org/Record/001927497   [Info only: BFBS.]

"ESTONIAN (BTT 383)

(New Testament) Meie Issanda Jesusse Kristusse Uus Testament ehk Ue Seadusse
Ramat, mis Puhhaist Ewangelistidesst ja Apostlidest Kreka Kele on ulleskirjotud,
ja meie Eesti-Ma Kele selgeste ullespandud.
   Tallinnas, Eesti-ma Piibli-koggodusse kulloga, 1816.
   660p.   19cm.
   NUC 55:NBi 0045336. D & M 3544. 262"
  [Info only: f02.pdf]

**File: Estonian Bible History

**List: Russian Bible Society

Bible Studies ( Baptist )
**Book: Bible Dictionary (~1840)   Compiled by CHM

Books
Estonian Hymnal   (RBS)

*Booklet: Kôige Tähtsamad Küsimused / ULTIMATE QUESTIONS (1989)   J. Blanchard, EP   [ISBN 0 85234 322 1]

Prayer

Tracts ( Gospel = Evangeeliumi )
*List: Chick Illustrated Tracts--Estonian   (JTC)

**List: Fellowship Tract League--Estonian   (FTL)

Tract: Title--Estonian / God's Simple Plan of Salvation   (LI)
**Tract: God's Simple Plan of Salvation   (LI)   [ GSPS ]   [ Web ]

HFA, HKG   (WMP)   http://www.wmpress.org/bksavail.htm#Languages

Videos
**List: Christian Films

Web Media

[Christian Helps Ministry (USA)] [Christian Home Bible Course]