NAŞTEREA
DIN
NOU

de Paul J. Levin

NAŞTEREA DIN NOU
de Dr. Paul J. Levin

   J. Wesley a fost întrebat de ce predică
atât de des despre „Trebuie să vă naşteţi din
nou." El a răspuns: „Pentru că trebuie să vă
naşteţi din nou." Tu ai fost născut din nou?
Fără naşterea din nou nu este nădejde să
scapi de grozăvia iadului şi să te bucuri de
gloriile cerului. Isus a zis: „Trebuie să vă
naşteţi din nou" (Ioan 3:7).

I. CE NU ESTE NAŞTEREA DIN NOU
   1. Naşterea din nou nu este religie.
Nicodim era un Fariseu, un om religios foarte
strict. El sărbătorea Paştele, dădea zeciuială,
spunea rugăciuni, aducea jertfe şi încerca să
ţină Legea. Şi totuşi lui Domnul Isus i-a zis:
„Trebuie să te naşti din nou. Tinerea Legii,
unirea cu o biserică, faptul că eşti botezat
sau faptul că te ridici la înălţimea unui crez
religios nu te va mântui. Vor fi mulţi în iad
care au făcut toate aceste lucruri. Vei fi şi
tu? Trebuie să te naşti din nou.
   2. Naşterea din nou nu este moralitate.
Poate încerci să ţii regula de aur („Să-L
iubeşti pe Dumnezeu...şi pe aproapele tău
ca pe tine însuţi"), să-ţi plăteşti impozitele,
să fii un bun vecin, să nu ajungi la închisoare,
să lrăieşti o viaţa morală curată, dar toate
acestea nu te vor mântui.
   Nu găsim că Domnul nostru ar fi spus:
„Trebuie să te naşti din nou" lui Pilat cel
nehotărât şi laş sau lui luda, omul cu două
feţe şi ipocrit. De ce? Pentru că tu ai fi putut
zice: „Ştiu că ipocriţii mizerabili ca luda şi
oameni ca Pilat au nevoie să se nască din
nou, dar eu nu sunt ca ei. Eu nu L-aş trăda
pe Hristos cu un sărut după ce am susţinut
că sunt prietenul Lui, nici nu aş ordona să fie
bătut şi apoi să-L dau pe mîna unei gloate
setoasă de sânge, urlînd ca să fie crucificat.
Gangsterii, criminalii, curvarii, desfrânaţii,

mincinoşii, beţivii şi escrocii au nevoie să se
nască din nou, dar nu eu. Eu sunt corect."
   Prietenul meu, îţi dai seama că Fiul lui
Dumnezeu a spus aceste cuvinte despre
naşterea din nou unui om care făcea ce e
mai bine ca să câştige cerul? Fără îndoială,
el nu era nici escroc, nici beţiv, nici înşelător.
El era un soţ loial, un bun vecin, un om cu o
morală curată şi un om religios. Dacă era
nevoie ca el să se nască din nou, şi tu trebuie
să te naşti din nou. Dacă Nicodim nu a putut
să ajungă în cer fără a fi născut din nou, cum
te aştepţi tu să ajungi acolo fără naşterea
din nou?
   3. Naşterea din nou nu este reformare.
Chiar dacă ai scăpa (te-ai lăsa) de tot ce e
rău, aceasta nu ar fi naştere din nou.
Nenorocirea ta nu este una exterioară ci una
interioară. Tu nu ai nevoie de decorare
exterioară ci de regenerare interioară.
Satana vrea ca tu să te sprijini pe o pace
falsă. Te avertizăm în Numele lui Isus nu te
mulţumi cu ceva mai puţin decât naşterea
din nou.

II. CE ESTE NAŞTEREA DIN NOU
   1. Naşterea din nou este o taină pe care
nu o poţi explica, totuşi este o realitate
pe care omul nu o poate nega.
„Vîntul suflă
încotro vrea, şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de
unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este
cu oricine este născut din Duhul" (Ioan 3:8).
Aşa cum Nicodim nu putea înţelege sau
explica vântul, tot aşa nici un om nu poate
înţelege sau explica naşterea din nou.
   Totuşi vîntul este o realitate, nici un om
nu poate nega asta. Numai un nebun ar zice:
„Nu cred în vânt pentru că nu l-am văzut
niciodată şi pentru că nu-l pot înţelege." Vezi,
vântul mişcă ramurile mari ale unui stejar.
Priveşte, vântul rupe o casă cum rupi o
surcea. Nu poţi nega realitatea vântului. Nu
poţi să-L vezi pe Duhul Sfînt. Nu-L poţi

explica. Dar vezi măreaţa putere care face
pe o prostituată curată, pe un mincinos onest,
pe un beţiv sobru, pe un blasfemiator rugativ
şi atunci încearcă să negi realitatea aceasta.
   2. Naşterea din nou este o lucrare a lui
Dumnezeu
prin care un sărman păcătos,
pierdut, vinovat, care merita iadul, primindu-
L pe Domnul Isus Hristos primeşte o nouă
natură, devine un copil al lui Dumnezeu şi
începe o viaţă nouă. Aceasta este a doua
naştere, o naştere spirituală.
   Viaţa fizică începe prin naştere. Viaţa
spirituală începe în acelaşi mod -- prin
naşterea din nou -- nu prin unirea cu o
biserică sau devenind o persoană
religioasă. Nu te poţi uni cu familia lui
Dumnezeu, trebuie să te naşti în familia
aceasta. Cineva a zis: „Nu poţi face pe nimeni
creştin. Adevărat, creştinii nu se fac, se nasc."
   O naştere este venirea în fiintă a unei noi
vieţi care are natura părinţilor săi. Când te-
ai născut prima dată, te-ai făcut părtaş naturii
vechi, natura păcătoasă pe care toţi am
primit-o de la Adam. Când tu eşti născut din
nou, devii părtaş al naturii divine (2 Petru 1:4).
Ai experimentat aceasta? Ai natura divină?
   Nu are importanţă ce credinţă religioasă
ai îmbrăţişat sau ce persoană bună şi morală
eşti, atâta timp cât nu te-ai făcut părtaş naturii
divine nu eşti mântuit. Dumnezeu îţi dă
această natură nouă în momentul când Îl
primeşti pe Fiul Său. Aceasta se petrece
instantaneu. Nu poţi să te naşti din nou
treptat, cum nu poţi puşca o petardă treptat.
   Când te naşti din nou, începi trăirea unei
vieţi noi. Aceasta s-a întâmplat când te-ai
născut prima dată, ai început să trăieşti o
viaţă pe care nu ai trăit-o niciodată înainte.
   Unii cred că vor merge în cer fiindcă au
ieşit în faţă la o întâlnire de evanghelizare.
Asigură-te că eşti născut din nou. Poate fi o
schimbare mai spectaculoasă în viaţa unuia

care este un beţiv sau un hulitor batjocoritor,
dar chiar în tine, care nu ai fost atât de adânc
în păcat trebuie să fie o schimbare când te
naşti din nou. Va fi o nouă atitudine faţă de
Domnul Isus Hristos, faţă de Cuvântul Său
şi faţă de poporol Său.
   Eşti sigur că ai fost născut din nou? Poate
nu ştii exact ziua sau ora când ţi-ai pus
încrederea ta în Hristos ca Mântuitor, dar ar
trebui să poţi să spui, „Ştiu acum, eu sunt
născut din nou." Dacă nu eşti sigur cu privire
la această problemă, cea mai solemnă
problemă, te rog spune-l lui Isus că-L primeşti
acum. Citeşte apoi Ioan 3:36 şi crede ce
spune acest verset. „Cine crede în Fiul, are
viaţa veşnică."

III. DE CE TREBUIE SĂ TE NAŞTI
DIN NOU
   1. Pentru că Domnul Isus Hristos a zis
aşa.
Se cuvine ca El să stabilească aceasta.
   2. Pentru că tu ai o natură păcătoasă.
Natura pe care toţi au primit-o de la Adam
este păcătoasă, coruptă şi totalmente
decăzută. Dumnezeu spune că inima omului
este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit
de rea. Cu această natură veche nu te-ai fi
putut bucura în cer. Dacă nu găseşti nici o
plăcere într-o întâlnire de rugăciune acum,
cum te aştepţi să te bucuri în cer, în viaţa de
apoi? Cerul este un loc sfânt. Când te-ai
născut din nou, Dumnezeu ţi-a dat o natură
sfântă, încât tu te vei putea bucura în cer, un
loc sfânt.
   3. Pentru că nu te poţi mântui pe tine însuţi.
„Prin har aţi fost mîntuiţi prin credinţă; şi
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni" (Efeseni 2:8-9). „El ne-a mîntuit nu
pentru faptele făcute de noi în neprihănire,
ci pentru îndurarea Lui" (Tit 3:5). Nu sări uşor
peste aceste două citate din Cuvântul lui
Dumnezeu. Citeşte-le din nou şi din nou până

adevărul te captivează. Tu însuţi nu te poţi
mântui, trebuie să fii născut din nou.

IV. CUM TE NAŞTI DIN NOU
   „A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit.
Dar tuturor celor ce L-au primit adică celor
ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să
se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu
din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia
vreunui om, ci din Dumnezeu" (Ioan 1:11-
13).
   1. Născuţi nu din sânge. Tu nu eşti
creştin pentru că părinţii tăi sunt creştini. Nu
moşteneşti mîntuirea de la părinţii tăi. Chiar
dacă rudele tale sunt mîntuite, dacă tu nu
eşti născut din nou, nu eşti mîntuit.
   2. Nici din voia firii lor. Naşterea din nou
nu se face prin eforturile tale proprii şi prin
puterea ta. Nu vei reuşi. De ce nu încetezi
să mai încerci? Încrede-te, primeşte-L şi
depinde de Singurul care a murit şi a înviat
din morţi.
   Dacă te-aş întreba: „Eşti tu un copil al lui
Dumnezeu?" Tu poate ai răspunde: „Nu sunt
sigur, dar încerc să fiu în felul meu sărac şi
slab." Să presupunem că tu îl întrebi pe
domnul lonescu ton dacă el este fiul
domnului şi doamnei lonescu şi el ţi-ar
răspunde: „Nu sunt sigur, încerc să fiu în felul
meu sărac şi slab." Ascultă. El nu este fiul
lor pentru că încearcă să fle, ci pentru că s-
a născut în casa lor. Dacă tu eşti un copil al
lui Dumnezeu, nu eşti pentru că încerci să fii
ci pentru că te-ai născut în familia lui
Dumnezeu.
   3. Nici din voia vreunui om. Naşterea
din nou nu se produce prin nici un crez
(credeu), sistem sau ceremonie religioasă.
Nici un om sau organizaţie nu poate face
pentru tine ceva care te va face un copil al
lui Dumnezeu. Uneşte-te cu ce vrei tu, du-te
de la o ceremonie la alta, memorează crezuri
şi mărturisiri de credinţă şi încearcă să ţii

regulile şi cerinţele făcute de sistemele
omeneşti, totuşi aceasta nu te va mântui.
   Am auzit un om mărturisind: „Am fost
conducătorul unei clase de Şcoală Biblică în
biserica noastră doi ani de zile, dar nu am
căpătat mântuirea dacât acum două luni."
Douăzeci şi patru de luni conducător de Şcoală
Biblică, membru al unei biserici, a crezut în
Dumnezeu şi în Biblie, totuşi pierdut, pentru
că nu fusese niciodată născut din nou.
   4. Ci din Dumnezeu. Domnul Isus Hristos
a spus că trebuie să te naşti „din Duh". Aceasta
este lucrarea lui Dumnezeu nu a ta. Este o
minune. Numai Dumnezeu poate face asta.
Dacă Dumnezeu nu a făcut o lucrare în viaţa
ta tu nu eşti născut din nou. Partea ta este să
crezi ceea ce Dumnezeu spune despre tine şi
anume, că eşti pierdut şi ai nevoie de Hristos,
şi să-L primeşti pe El ca Domn şi Mântuitor
personal. El a murit pe Calvar, satisfăcând
dreptatea şi justiţia lui Dumnezeu, şi astfel a
putut lua păcatele tale şi pedeapsa pentru
aceste păcate asupra Sa. A înviat şi acum stă
ca Om-Dumnezeu la dreapta Măririi în locurile
prea înalte (vezi Evrei 1:3) şi ţi se oferă ţie ca
mântuirea lui Dumnezeu. Când tu Îl primeşti
pe El, vei fi mântuit, pentru că Apostolul Pavel
spune că noi suntem „fii ai lui Dumnezeu prin
credinţa în Hristos Isus" (Gal. 3:26).
   Tu nu Îl primeşti pe Hristos prin
împărtăşanie (luând Cina Domnului). Îl
primeşti prin credinţă. Spune-l chiar acum că
-L primeşti ca Mântuitorul tău personal.
   Un prieten de-al meu, un predicator al
Evangheliei, mi-a spus că el era administratorul
unei Şcoli de Duminică înainte de a fi mântuit.
O doamnă mi-a spus că ea a fost 38 de ani
membră a bisericii înainte să fie mântuită.
   Înainte de a fi o veşnicie prea târziu, eu te
rog din nou de dragul tău, de dragul familiei
tale, de dragul lui Isus, nu te juca cu acest
lucru. Pleacă-te pe genunchi înaintea

Domnului înviat şi spune-l că-L primeşti acum.
„Cine are pe Fiul are viaţa, cine n-are pe Fiul
lui Dumnezeu n-are viaţa" (1 Ioan 5:12).
   Pleacă-ţi acum capul şi spune-l:
„Doamne, sunt un vinovat, un păcătos pierdut
fără nici o nădejde. Cred că Tu ai suferit pe
cruce pentru păcatele mele şi ai murit în locul
meu să plăteşti pedeapsa pentru păcatele
mele şi cred că ai înviat din morţi. Te rog să-
mi ierţi păcatele şi să-mi dai viaţa veşnică."
   Acum citeşte Romani 10:13. „Oricine va
chema numele Domnului va fi mîntuit." Tu L-
ai chemat? Dacă da, El zice că eşti mîntuit.
   Ioan 6:47 spune: „Adevărat, adevărat, vă
spun, că cine crede în Mine are viaţa veşnică."
Ai crezut în El? Aceasta înseamnă că, L-ai
primit pe El şi te-ai încrezut numai în El pentru
mântuirea ta? Dacă da, El spune că atunci tu
ai viaţa veşnică!
   Declaraţia ta: Înţeleg necesitatea naşterii
din nou. Aici şi acum în mod sincer Îl primesc
pe Fiul înviat al lui Dumnezeu, Domnul Isus
Hristos, prin credinţă ca Domnul meu şi
Salvatorul meu, încrezându-mă în El pentru
spălarea păcatelor mele. Mă voi baza pe
promisiunea Sa, „Cine are pe Fiul are viaţa"
şi atunci când am ocazia, Îl voi mărturisi pe
Hristos înaintea oamenilor ca Domnul meu.

   Nume:
   Adresa:

   Gratuit
   Nu lăsa ca acest tractat să se distrugă. Dă-l şi
altora.

Tipărit la MULTIMEDIA SRL, Arad ROMÂNIA

[Christian Helps Ministry (USA)] [Christian Home Bible Course]