Ελληνικά / Greek Alphabet

Useful Resources

Hebrew O.T.   English King James Bible.

Letters [Names] {English Sounds}

Α α [alpha] {a}
Β β [beta] {b}
Γ γ [gamma] {g}
Δ δ [delta] {d}
Ε ε [epsilon] {e}
Ζ ζ [zeta] {z}
Η η [eta] {ē}
Θ θ [theta] {th}
Ι ι [iota] {i}
Κ κ [kappa] {k}
Λ λ [lambda] {l}
Μ μ [mu] {m}

Letters [Names] {English Sounds}

Ν ν [nu] {n}
Ξ ξ [xi] {x}
Ο ο [omicron] {o}
Π π [pi] {p}
Ρ ρ [rho] {r, rh}
Σ σ ς 962 [sigma] {s}
Τ τ [tau] {t}
Υ υ [upsilon] {y, u}
Φ φ [phi] {ph}
Χ χ [chi] {ch}
Ψ ψ [psi] {ps}
Ω ω [omega] {ō}

Unicodes

[Christian Helps Ministry (USA)] [Christian Home Bible Course]